BIROUL EXECUTOR JUDECATORESC CRETU CIPRIAN CORNELIU este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila a creantelor.

BIROUL EXECUTOR JUDECATORESC CRETU CIPRIAN CORNELIU este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Galati, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei.